Պետրոսյան Ստեփան Գրիգորի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ