Մկրտչյան Թաթուլ Մելսիկի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-