Յոլչյան Մառլեն Արթուրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու