Սահակյան Ալբերտ Խաչիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու