Միրաքյան Նաղարշ Արթուրի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Կրտսեր գիտաշխատող,ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, Երևանի պետական համալսարան, Քիմիայի ֆակուլտետ, Օրգանական քիմիայի ամբիոն