Զաքարյան Մարիետա Կարենի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու