Մազմանյան Անի Գագիկի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ, Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան