Անդրեասյան Հասմիկ Ռուբենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու