Ֆիրյան Արայիկ Ռոբերտի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու