Շահինյան Արման Սմբատի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու