Հովհաննիսյան Բաբկեն Արթուրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու