Զաքարյան Հռիփսիմե Արայի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու