Նահապետյան Սեդա Սամվելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

---