Ավետիսյան Մանե Երվանդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու