Հունանյան Արեգ Աշոտի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու