Վարդանյան Նավասարդ Կարենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու