Գաբրիելյան Օլեգ Արշավիրի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր