Գրիգորև Սերգեյ Սերգեյի, ԲժշկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

պրոֆեսոր