Պետրոսյան Իոսիֆ Հրաչիկի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-