Հայաստանի Հանրապետություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Հաջորդը  

Next  

 • Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 6Ա-վ1 հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ 1. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 047 Մեխանիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Իռեն Արմենի Վարդանյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.02.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմեն Ռուբիկի Պողոսյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային...

 • Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 6Ա/Կ հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 8 որոշումը. 1. Գոհար Ռազմիկի Գարեյանին – երկրաբանություն 2. Լևոն Սահակի Հովսեփյանինն – պատմագիտություն 3. Հայկուհի Վարդգեսի Մկրտչյանին – քաղաքագիտություն 4. Տիգրան Պետրոսի Դավթյանին – տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 6 որոշումը....

 • Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 5Ա/Կ հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 8 որոշումը. 1. Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյանին – հոգեբանություն 2. Ռուբեն Կառլենի Կարապետյանին – պատմագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի գիտական խորհրդի 16.01.2020թ. հ. 02 որոշումը. 1. Աշոտ Իշխանի Մարկոսյանին – քիմիա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու...

 • Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 5Ա-վ2 հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանին պատմական գիտությունների դոկտորի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

 • Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 4Ա-վ1 հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ 1. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 047 Մեխանիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Քնարիկ Արարատի Ժամակոչյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.02.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կարինե Աշոտի Սարգսյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի...