ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Հաջորդը  

Next  

 • Շրջաբերական մասնագիտական խորհուրդներին

  Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2140-Ն որոշման 2-րդ կետի՝ ապահովել ասպիրանտուրայի ավարտական կուրսի զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների ատենախոսության պաշտպանության օրվա նշանակումը` մինչև 2019 թվականի հուլիսի 20-ը։

 • Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 13Ա-վ1 հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը 1. ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանում գործող ԲՈԿ-ի 048 Աստղագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Գագիկի Դեմիրճյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.03.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Աշոտի Շմավոնյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3. սինքրոտրոնային հետազոտությունների...

 • Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2019թ. ցուցակ

  ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 28.06.2019թ. թիվ 164Ա հրամանը ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

 • Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 13Ա/Կ հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.04.2019թ. հ. 3 որոշումը. 1. Աշխունջ Ամիրխանի Պողոսյանին – պատմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

 • Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 12Ա/Կ հրամանը

  ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 04.04.2019թ. հ. 270 որոշումը. 1. Գրիգորի Արտաշեսի Կարագուլյանին – մաթեմատիկա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: