Հայաստանի Հանրապետություն

Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտե

Փնտրման արդյունքներն ըստ “2019” բանալու

Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 16Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը 1.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 053 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սեյրան Հովհաննեսի Աբելյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 044 Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Դավիթ Անդրանիկի Գրիգորյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.09 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի…

Կարդալ ավելին »

Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 15Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հասմիկ Գրիգորի Բաղդասարյանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.02.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Կարդալ ավելին »

Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 14Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը 1.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Թորգոմ Սամվելի Եզեկյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տիգրան Արթուրի Իշխանյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.21 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և…

Կարդալ ավելին »

Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 15Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 23.05.2019թ. հ. 10 որոշումը. 1. Ռուզաննա Արշակի Պետրոսյանին – լեզվաբանություն 2. Նաիրա Իշխանի Մելքոնյանին – լեզվաբանություն 3. Սերգեյ Ռուբիկի Մարաբյանին – իրավագիտություն 4. Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյանին – իրավագիտություն 5. Արսեն Աշոտի Թավադյանին – իրավագիտություն 6. Արմեն Արտաշեսի Հովհաննիսյանին – իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: •…

Կարդալ ավելին »

Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 14Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 21.05.2019թ. հ. 01-05/19 որոշումը. 1. Էմմա Պապինի Հարությունյանին – ճարտարապետություն 2. Կարո Վրեժի Վարդանյանին – կերպարվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: • Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.05.2019թ. հ. 7 որոշումը. 1. Լազար Կարլենի Եսայանին – բժշկագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի…

Կարդալ ավելին »

Շրջաբերական մասնագիտական խորհուրդներին

Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2140-Ն որոշման 2-րդ կետի՝ ապահովել ասպիրանտուրայի ավարտական կուրսի զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների ատենախոսության պաշտպանության օրվա նշանակումը` մինչև 2019 թվականի հուլիսի 20-ը։

Կարդալ ավելին »

Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 13Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը 1. ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանում գործող ԲՈԿ-ի 048 Աստղագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Գագիկի Դեմիրճյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.03.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 2. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Աշոտի Շմավոնյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 3. սինքրոտրոնային հետազոտությունների…

Կարդալ ավելին »

Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2019թ. ցուցակ

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 28.06.2019թ. թիվ 164Ա հրամանը ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

Կարդալ ավելին »

Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 13Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.04.2019թ. հ. 3 որոշումը. 1. Աշխունջ Ամիրխանի Պողոսյանին – պատմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Կարդալ ավելին »

Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 12Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը • ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 04.04.2019թ. հ. 270 որոշումը. 1. Գրիգորի Արտաշեսի Կարագուլյանին – մաթեմատիկա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Կարդալ ավելին »