Исследование и разработка средств корректировки скважности сигналов в интегральных схемах

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Электроника, микро- и наноэлектроника
Ե.27.01
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Կ.Սաֆարյանի կարծիքը
Կ.Սաֆարյան (216.27 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (285.9 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Խուդավերդյանի կարծիքը
Ս.Խուդավերդյան (221.75 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Խաչիկյան (960.53 KB)