Новости

Հունիսի 6-ին ժամը 12:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Անի Սպարտակի Նազարյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
Մայիսի 31-ին ժամը 12:00 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Էլեն Սամվելի Ավետիսյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
Մարինե Լավրենտիի Ղազարյանի Ը․00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնահարցերը» թեմայով ատենախոսության կրկնական քննարկումը կայանալու է մայիսի 12-ին ժամը՝ 15.00-ին, ՀՀ ԲՈԿ-ի Տնտեսագիտության 015 մասնագիտական խորհրդի նիստում։
ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի (պարտականությունները կատարող) 10.03.2023թ. N 63-Ա հրամանով հաստատվել է ՀՀ-ում ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը: Հրամանի հավելվածը տես կից ֆայլում:
Հարգելի խմբագիրներ, ԲՈԿ-ի 2024 թվականի գիտական պարբերականների ցուցակում ընդգրկվելու համար պարտադիր են լինելու կայքում հրապարակված բոլոր չափանիշները։ Ուստի հորդորում ենք 2023 թվականի բոլոր համարները տպագրելիս խստորեն հետևել ԲՈԿ-ի հրապարակած 1-ից 20-րդ չափանիշներին։
Հարգելի խմբագիրներ, ԲՈԿ-ի համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2023 թվականի ցուցակում ընդգրկվելու հայտին ի լրումն անհրաժեշտ է մինչև ս․թ․ հունվարի 25-ը առանձին արխիվացված (zip) ֆայլով bok.journals@gmail.com էլ․ փոստին ուղարկել 2022 թվականի համարների նյութերում արտերկրից մասնագետի ներկայացրած գրախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակները՝ նշելով մասնագետի ամբողջական անուն ազգանունը, գիտական աստիճանը, երկիրը։
Մասնագիտական խորհուրդների ժամկետները լրանալու կապակցությամբ անհրաժեշտ է մինչև 2023 թվականի հունվարի 15-ը Բարձրագույն որակավորման կոմիտե ներկայացնել ժամկետի երկարացման հայտերը
Նախագծով ներկայացվող նոր կանոնակարգի հաստատումը հիմնականում նպատակ ունի՝
Հարգելի խմբագիրներ, ԲՈԿ-ի  համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2023 թվականի ցուցակում ընդգրկվելու համար