Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 32Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
1.Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 030 Ճարտարապետության և շինարարության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կարեն Ռուբենի Ազատյանին ճարտարապետության դոկտորի (ԺԸ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 014 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ֆիրուզա Նորայրի Մայիլյանին տնտեսագիտության դոկտորի (Ը.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գրիգոր Միխաելի Արշակյանին քաղաքական գիտությունների դոկտորի (ԻԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: