Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 8Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 21.02.2019թ. հ. 7 որոշումը.
1. Հասմիկ Էդուարդի Գևորգյանին – սոցիոլոգիա
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: