Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 23Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը
1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վահե Սամվելի Դավթյանին քաղաքական գիտությունների դոկտորի (ԻԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: