Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 25Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 14.11.2019թ. հ. 6 որոշումը.
1. Մարինե Սեմյոնի Առաքելյանին – կենսաբանություն
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

• Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 18.11.2019թ. հ. 10 որոշումը.
1. Արմեն Վլադիմիրի Բաբախանյանին – երաժշտական արվեստ
մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին: