Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 5Ա-վ2 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանին պատմական գիտությունների դոկտորի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: