Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 6Ա/Կ հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ

• Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 8 որոշումը.
1. Գոհար Ռազմիկի Գարեյանին – երկրաբանություն
2. Լևոն Սահակի Հովսեփյանինն – պատմագիտություն
3. Հայկուհի Վարդգեսի Մկրտչյանին – քաղաքագիտություն
4. Տիգրան Պետրոսի Դավթյանին – տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 6 որոշումը.
1. Ինեսսա Նորայրի Սիրեկանյանին – քիմիա
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:
• Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի 12.02.2020թ. հ. 2-02/20 որոշումը.
1. Գուրգեն Մովսեսի Խաչատրյանին – մեխանիկա
մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին: