Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 23Ա-վ1 հրամանը

ԲԵՌՆԵԼ ֆայլը

1.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Շողակաթ Արայիկի Ստեփանյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարգարիտա Անդրեյի Թորոսյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անդրանիկ Արմենի Մարտիրոսյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.12.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարիետտա Կամոյի Բարսեղյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.19.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.ՀՀ ԳԱԱ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 040 Երկրաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սարգիս Սոսի Մանուկյանին երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԻԴ.01.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6.ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նժդեհ Արտաշեսի Հովսեփյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7.ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գեորգի Ալեքսանդրի Միրզաբեկյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Խաչիկ Ռոբերտի Ազիզյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գևորգ Արթուրի Պողոսյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

10.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մովսես Գուրգենի Խաչատրյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

11.ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմեն Արթուրի Աղաբաբյանին քաղաքական գիտությունների թեկնածուի (ԻԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

12.ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մհեր Կարենի Հակոբյանին քաղաքական գիտությունների թեկնածուի (ԻԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: