Ժամանակի ընթացքում ԲՈԿ-ի համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկվածության մասին

Ի գիտություն. Նախկինում ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված պարբերականներում հրապարակված գիտական հոդվածներն ընդունելի են անկախ այն հանգամանքից, թե այդ պարբերականն այժմ ՀՀ ԲՈՀ-ի ցուցակում է, թե՝ ոչ: