Ի գիտություն. Պաշտպանությունների վճարների մասին

2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո կայացած պաշտպանությունների համար խորհրդի անդամներին և ընդդիմախոսներին վճարել.

– խորհրդի նախագահին 7000 դրամ

– խորհրդի գիտքարտուղարին 7000 դրամ

– նախնական քննարկման հանձնաժողովի անդամներին 7000 – ական դրամ

– պաշտոնական ընդդիմախոսներին թեկնածուականի համար 20000 – ական դրամ

պաշտոնական ընդդիմախոսներին դոկտորականի համար 25000 – ական դրամ: