Evaluation of the efficiency of new nitrogen-containing compounds for prevention of epileptiform conditions in animals

2021

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա.Փեփոյանի կարծիքը
Ա.Փեփոյան (343.41 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (712.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Պարոնիկյան (722.84 KB)