Difficulties in implementing the principle of individual approach and ways to overcome them in primary school

2023

Confirmed

2022

Ընդդիմախոս Ա.Լ.Մինասյանի կարծիքը
Ա. Մինասյան (1.61 MB)
Ընդդիմախոս Ժ.Հ.Պայլոզյանի կարծիքը
Ժ. Պայլոզյան (212.86 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.95 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Մկրտչյան (369.93 KB)