The effect of monetary policy on the development of the economy /with the example of RA/

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (746.78 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (301.86 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (272.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (500.76 KB)
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանության օր
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (1.5 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (966 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (698.12 KB)