Study of supernovae and their host galaxy dynamical features

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Փարիզի աստղաֆիզիկայի ինստիտուտ, Ֆրանսիա (109.88 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Միրզոյանի կարծիքը
Ս.Միրզոյան (121.36 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գուրզադյանի կարծիքը
Վ.Գուրզադյան (330.59 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Կարապետյան (860.84 KB)