Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Нбр 25 2021
Иконографические особенности изобразительного искусства Урарту (Ванского царства) Институт искусств Изобразительное искусство, декоратив­ное и прикладное искусство, дизайн ( ԺԷ.00.03 )
Июл 01 2021
Иконографические и стилистические особенности миниатюрного искусства Васпуракана по творчеству Ованеса Хизанци, Захарии Аванци и Месропа Хизанци (конец XIV - первая половина XVII вв.) Матенадаран Научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Машштоца Изобразительное искусство, декоратив­ное и прикладное искусство, дизайн ( ԺԷ.00.03 )
Окт 29 2020
Дизайнерские проблемы организации территории историко-культурных памятников города Аштарак Государственная академия художеств Армении Изобразительное искусство, декоратив­ное и прикладное искусство, дизайн ( ԺԷ.00.03 )
Сен 17 2020
Художественное оформление изданий типографии Ванадеци в Амстердаме Матенадаран Научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Машштоца Изобразительное искусство, декоратив­ное и прикладное искусство, дизайн ( ԺԷ.00.03 )
Авг 27 2020
Армянская книжная графика 1960-1980 годов Государственная академия художеств Армении Изобразительное искусство, декоратив­ное и прикладное искусство, дизайн ( ԺԷ.00.03 )
Нбр 14 2019
Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Июн 28 2019
Կաթողիկոսական հանդերձանքի խորհրդաբանությունը և նրա պատկերագրությունը միջնադարյան մանրանկարչության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Янв 31 2019
Հայկական խճանկարչության գեղարվեստական ձևաստեղծման եղանակները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Сен 27 2018
Խաչատուր Իսկանդարյանի ստեղծագործությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Июн 15 2018
Հայկական գրքարվեստը 1991-2016 թվականներին ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Июн 22 2017
Ծովանկարչության ժանրը XIX-XX դարերի հայ գեղանկարչության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Июн 15 2017
Երևանի թանգարանների ինտերիերի դիզայնը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Янв 19 2017
Զարդանախշը Սեֆևյան թագավորության շրջանում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Июн 23 2016
Գրաֆիկական դիզայնի առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Июн 09 2016
Քերմանշահի ժայռաքանդակները (մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից մինչև մ. թ. 7-րդ դար) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )