Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա

Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Дата защиты
Завершено

2020

Подтверждено