Հռոմեական իրավունքի ռեցեպցիան և նրա դերն ու նշանակությունը Եվրոպական իրավունքի ձևավորման և էվոլյուցիոն զարգացման համար

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Ведущая организация
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2023

Եվրոպական համալսարան
Եվրոպական համալսարան (134.14 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Խաչատրյանի կարծիքը
Ա.Խաչատրյան (171.05 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ամիրյանի կարծիքը
Կ.Ամիրյան (163.37 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Ա.Արմենակյան (477.49 KB)