Изучение комплексообразования различных лигандов с синтетическими полирибонуклеотидами

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Биофизика, биоинформатика
Գ.00.02
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (239.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Հովհաննիսյան (197.12 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Առաքելյանի կարծիքը
Վ.Առաքելյան (193.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Զ.Մովսիսյան (860.95 KB)