Исследование механических и оптических свойств структур, сформированных в изотропных и анизотропных средах

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Лазерная физика
Ա.04.21
Совет
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.64 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Մելիքյանի կարծիքը
Ա.Մելիքյան (1.49 MB)
Ընդդիմախոս Է.Կոկանյանի կարծիքը
Է.Կոկանյան (1.92 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Սարգսյան (712.15 KB)