Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ)

Вопросы
 1. Քաղաքական ինտեգրումը որպես միջազգային հարաբերությունների խնդիր:
 2. Գլոբալացումը և միջազգային հարաբերությունները:
 3. Ժողովրդավարացման ալիքները:
 4. Ազգային ինքնության արդիականացման և քաղաքական ինտեգրման համադրման դժվարություններն ու հնարավորությունները:
 5. Բանակցությունները որպես ինքնորոշման հակամարտությունների և միջպետական հարաբերությունների կարգավորման հիմք:
 6. Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի և հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի հիմնական տարբերությունները:
 7. Միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններ:
 8. Առաջին աշխարհամարտ` ծագման պատճառները, հիմնական կողմերը, արդյունքները:
 9. Հայ ինքնության արդիականացման անհրաժեշտությունը:
 10. Խորհրդարանական ընդդիմության գործունեության երաշխիքները:
 11. ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները Հարավային Կովկասում:
 12. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղությունները:
 13. Միջազգային հարաբերությունների ձևավորման այլընտրանքները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում:
 14. Ընդդիմության գործունեության օրենսդրական հիմքերը Հայաստանում` ըստ "Ազգային ժողովի կանոնակարգ" և "Կուսակցությունների մասին" ՀՀ օրենքների:
 15. Մեծ Մերձավոր Արևելքը նոր աշխարհակարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում:
 16. Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում:
 17. Ինքնանույնացման խնդիրը ներքաղաքական կյանքում:
 18. Խորհրդարանական ընդդիմության առաքելությունը` որպես քաղաքական կայունության գործոն:
 19. Ցեղասպանության ճանաչումը որպես միջազգային հարաբերությունների խնդիր:
 20. Տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները Հարավային Կովկասում:
 21. Հետխորհրդային տարածքի ինտեգրում` ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, Մաքսային միություն:
 22. Խորհրդարանական մեծամասնություն և ընդդիմություն. ձևավորման սկզբունքները:
 23. Հակամարտությունների կարգավորման գործընթացների քաղաքական և իրավական բաղադրիչները:
 24. Առաջին աշխարհամարտ` ծագման պատճառները, հիմնական կողմերը, արդյունքները:
 25. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի փուլերը:
 26. Ընդդիմության տեսակները և դրանց դրսևորումներն` ըստ ընտրախավի կառուցվածքի:
 27. ԵԽ շրջանակներում եվրոպական ինտեգրման գործընթացի վերահսկման մեխանիզմները:
 28. Բանակցություններում կիրառվող հիմնական հարացույցները:
 29. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի էությունը:
 30. "Իշխանության" կուսակցություն:
 31. ԵՄ ընդլայնումը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո:
 32. Հարց4.Աշխարհաքաղաքական տեսություններ: Եվրասիական կենտրոն:
 33. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի զարգացման ուղղությունները:
 34. Ընտրական համակարգեր:
 35. Թուրքիայի "նոր օսմանիզմի" քաղաքականությունը. արդյունքներ և հեռանկարներ:
 36. Կոսովոյի հակամարտության կարգավորման առանձնահատկությունները:
 37. Ազգային ինքնության բաղադրիչները և տարրերը:
 38. "Ժողովրդավարությո՞ւն, թե ավտորիտարիզմ". հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի գլխավոր այլընտրանքը:
 39. Հակամարտությունների և դրանց կարգավորման գործընթացների համեմատական վերլուծություն:
 40. Եվրոպայի խորհրդի հիմնարար արժեքները, կառույցները և դրանց նշանակությունը:
 41. Եվրոպական ինտեգրման երկու մակարդակները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում:
 42. Հակամարտությունների կարգավորման իրավական բաղադրիչը ՄԱԿ հիմնարար փաստաթղթերի հիման վրա:
 43. Պետական կառավարման տիպերը:
 44. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի և ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի հիմնական տարբերությունները:
 45. Լեռնային Ղարաբաղի և Կոսովոյի հակամարտությունների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
 46. Հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցությունը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո. Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգներ:
 47. Թերի ժողովրդավարության ենթատիպերը և դրանց հատկանիշներն ըստ վարչակարգերի պարամետրերի:
 48. Ինքնության պահպանում և քաղաքական ինտեգրում:
 49. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավորություններն ու դժվարությունները:
 50. Միջպետական հարաբերությունների կազմակերպման սկզբունքներն ու մեխանիզմները:
 51. Ավտոկրատիայի տարատեսակներն ու դրանց տարբերությունները:
 52. "Գունավոր" հեղափոխություններ:
 53. Հարավային Կովկասը նոր աշխարհակարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում:
 54. Հայաստանի մասնակցությունը Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և Արևելյան գործընկերության ծրագրերին:
 55. Վարչակարգերի գնահատման պարամետրերը:
 56. Միջազգային իրավունքը որպես միջազգային հարաբերություններում խնդրիների լուծման հիմք:
 57. Եվրասիական կենտրոնի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը:
 58. Ինքնորոշման իրավունքի կիրառման իրավական հիմքերը, ձևերը և մեխանիզմները:
 59. Կայացած ժողովրդավարության հատկանիշներն ըստ վարչակարգերի պարամետրերի:
 60. Միջպետական հարաբերությունների կազմակերպման սկզբունքներն ու մեխանիզմները:
 61. Ցեղասպանություն. պատճառները, հետևանքները, կանխարգելման հնարավորությունները:
 62. Միաբևեռ աշխարհակարգ` ԱՄՆ գերակայություն, բազմաբևեռ /անբևեռ/ աշխարհակարգ:
 63. Ավտորիտարիզմի հատկանիշներն ըստ վարչակարգերի պարամետրերի:
 64. Ինքնանույնացման խնդիրը հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում:
 65. Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություններն ու դժվարությունները:
 66. Երկրորդ աշխարհամարտ, երկբևեռ աշխարհակարգ` ԱՄՆ-ԽՍՀՄ մրցակցային հավասարակշռություն` "սառը պատերազմ":
 67. Կայացած ժողովրդավարությանն անցման բաղադրիչները (մակարդակներն) ըստ Լինցի և Ստեպանի:
 68. Ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականություն:
 69. Ավտոկրատիայի տարատեսակներն ու դրանց տարբերությունները:
 70. Ինքնության արդիականացման խնդիրը հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում:
 71. Միջազգային միջպետական կազմակերպություններ՝ Ազգերի լիգա, ՄԱԿ, ԵԱՀԿ:
 72. Բազմակուսակցական համակարգի նշանակությունը ժողովրդավարական վարչակարգերում:
 73. ԽՍՀՄ-ը որպես երկբևեռ 20-րդ դարի աշխարհակարգի կարևոր գործոն:
 74. Հակամարտությունների կարգավորման իրավական բաղադրիչը ՄԱԿ հիմնարար փաստաթղթերի հիման վրա:
 75. Պետական կառավարման համակարգ:
 76. Հայ ինքնության արդիականացման անհրաժեշտությունը:
 77. Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը ԵԽ անդամ երկրներ. ձեռքբերումներ և դժվարություններ:
 78. Ինքնորոշման իրավունքի կիրառման իրավական հիմքերը, ձևերը և մեխանիզմները:
 79. Սահմանադրություն, հակակշիռների և զսպումների համակարգ:
 80. Ապագաղութացման գործընթացը:
 81. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման գործոնները:
 82. Ինտեգրումը որպես արտաքին քաղաքական ինքնանույնացման հնարավորություն:
 83. Երկրորդ աշխարհամարտ` ծագման պատճառները, հիմնական կողմերը, արդյունքները:
 84. "Մադրիդյան սկզբունքները" որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմք:
 85. Ընտրական համակարգեր:
 86. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի զարգացման ուղղությունները:
 87. Թուրքիայի "նոր օսմանիզմի" քաղաքականությունը. արդյունքներ և հեռանկարներ:
 88. Կոսովոյի հակամարտության կարգավորման առանձնահատկությունները:
 89. Ազգային ինքնության բաղադրիչները և տարրերը:
 90. Հակամարտությունների և դրանց կարգավորման գործընթացների համեմատական վերլուծություն:
 91. "Ժողովրդավարությո՞ւն, թե ավտորիտարիզմ". հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի գլխավոր այլընտրանքը:
 92. Եվրոպայի խորհրդի հիմնարար արժեքները, կառույցները և դրանց նշանակությունը:
 93. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի փուլային բնույթի պատճառները:
 94. Բազմակուսակցական համակարգի առաքելությունն ըստ անցումային և ժողովրդավարական վարչակարգերի առանձնահատկությունների:
 95. Օսմանյան կայսրություն` ձևավորումը, ընդարձակումը, անկումը, փլուզումը:
 96. ԵՄ անդամակցության պահանջները, Կոպենհագենյան չափանիշներ:
 97. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի առանձնահատկություններն ու բարդությունները:
 98. Միակուսակցական և կոալիցիոն կառավարություններ:
 99. Հակամարտությունների կարգավորման քաղաքական բաղադրիչի էությունը:
 100. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները Հարավային Կովկասում: