Исследование молодых эруптивных звезд

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Астрофизика, радиоастрономия
Ա.03.02
Ведущая организация
Շտեռնբերգի անվան աստղագիտական ինստիտուտ, Մոսկվայի պետական համալսարան
Дата защиты
Завершено

2021

Подтверждено
Մանրամասն տեղեկատվություն

https://www.bao.am/staff/specialcouncil/AndreasyanHasmik/Andreasyan.php?lang=1

Ընդդիմախոս Կ.Գիգոյանի կարծիքը
Կ.Գիգոյան (230.75 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սահարյանի կարծիքը
Ա.Սահարյան (206 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Անդրեասյան (585.24 KB)