Взаимодействие протонной F0F1-атфазы и формиат-водород-лиазы при ферментации различных источников углерода и их смесей

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Биохимия
Գ.00.04
Дата защиты
Завершено

2021

Подтверждено
Ընդդիմախոս Կ.Բ. Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Բ. Ենկոյան (891.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Զ.Փեփոյանի կարծիքը
Ա.Զ.Փեփոյան (493.85 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (1.29 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Գևորգյան (1.19 MB)