Проблемы развития рынка ипотечного кредитования (на примере АР и РА)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Финансы, бухгалтерский учет
Ը.00.03
Дата защиты
Завершено

2022

Подтверждено
Ընդդիմախոս Կ. Տուրյանի կարծիքը
Կ. Տուրյան (368.64 KB)
Ընդդիմախոս Հ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ. Մնացականյան (706.1 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.97 MB)
Ատենախոսության անվանում
Ա. Ալեքսանյան (721.21 KB)

2019

Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Հիփոթեքային վարկի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ և ԼՂՀ նյութերով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու` Աշոտ Մաթևոսյան

Մասնագիտություն` Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Արմեն ՀակոբյանՀայկ Մանասելյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 14.11.2019

Մերժում խորհրդում