Публикации Севак Погосян

Сортировать по
Год

Статья

Անզգուշությամբ հանցանք կատարած անձանց կրիմինալոգիական առանձնահատկությունները

Հանցագործության կազմակերպիչի հասկացության և պատասխանատվության հիմնախնդիրները

Հանցակիցների քրեական պատասխանատվությունը չհաջողված հանցակցության դեպքում

Հանցագործության օժանդակողի հասկացությունը, օժանդակության տեսակները

Հանցագործությունից հանցակիցների կամովին հրաժարվելը

Հանցակցության դրդիչի օրենսդրական բնորոշման կատարելագործման հարցեր