Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հոկ. 14 1993
Թուրքիայի ռազմական քաղաքականությունը (1980-1990-ական թթ.) ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հոկ. 12 1993
Հայկական լեռնաշխարհի ուժեղ երկրաշարժերի ուսումնասիրման արդյունքները համալիր մեկնաբանությամբ Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 12 1993
Բջջաժառանգաբանական և գործուն փոփոխությունները բարդացած վերհուշությամբ կանանց մոտ հղիության առաջին եռամսյակում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 ) , Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Հոկ. 12 1993
Արաբական գեղարվեստական արձակի նմուշների հայ միջնադարյան թարգմանությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Հոկ. 04 1993
Հ.Աճառյանը և իրանագիտությունը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Սեպ. 22 1993
Ռուսերենի, որպես ոչ մայրենի լեզվի ուսուցման բառակազմական հայեցակետը և նրա մեկնաբանման խնդիրը ուսումնական բառարանագրության մեջ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Սեպ. 22 1993
Ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցում` զանգվածային լրատվության միջոցների լեզվի հիման վրա ուսուցման ընթացքի ինտելեկտուալիզացիայի տեսանկյունից Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Սեպ. 07 1993
Արդի հայ կրկեսի կազմավորումը և գեղարվեստական յուրահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն ( ԺԷ.00.01 )
Մայ. 28 1993
Nostrification - 564 Կիևի ազգային ավիացիոն համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հոկ. 08 1991
Աղվանից աշխարհի պատմություն (հնագույն շրջանից մինչև 8-րդ դարը ներառյալ) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Նոյ. 03 1989
Nostrification - 585 Բռնոյի տեխնիկական համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Փետ. 03 1986
Կադիումի միջուկների կառուցվածքը և հետազոտությունները փոխազդող բոզոնների մոդելում Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Հոկ. 31 1984
Nd, Pr-Nd և Cu-Ni համաձուլվածքների մագնիսական կարգի առաջացման ուսումնասիրություններ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուն. 13 1977
Nostrification - 365 Սանկտ Պետերբուրգի պետական էլեկտրատեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )