Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 30 2024
Խորեն Մուրադբեկյանի հոգևոր և հասարակական գործունեությունը (1901-1938 թվականներին) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հնվ. 30 2024
ՀՀ արտաքին պետական պարտքի կառավարման բարելավման ուղիները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հնվ. 30 2024
Տեղեկատվական ցանցում տվյալների ամբողջականության ապահովման համակարգի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Հնվ. 30 2024
Հայաստանի գետերի հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների օպտիմալ դիտացանցի որոշումն և տեղաբաշխումը Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը ( Ե.23.05 )
Հնվ. 30 2024
Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում ջրօգտագործման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նոր տեխնոլոգիաների մշակում Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը ( Ե.23.05 )
Հնվ. 30 2024
Իրականության և տեղեկատվության ձևախեղմանն ուղղված մանիպուլյացիայի ազդեցությունը զանգվածային սոցիալ-հոգեբանական երևույթների վրա Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հնվ. 30 2024
ՈՒսանողների վրա ապատեղեկատվության սոցիալ-հոգեբանական դեստրուկտիվ ազդեցության կանխարգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հնվ. 29 2024
Անիզոտրոպ շերտերի և սալերի ոչ դասական ստատիկական ու դինամիկական խնդիրների լուծումներ ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հնվ. 27 2024
Տարբեր քվանտային կառուցվածքների գծային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունները արտաքին դաշտերում Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 26 2024
Զրոչափանի քվանտային կառուցվածքների էլեկտրադինամիկական և օպտիկական բնութագիրների հետազոտությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 26 2024
Պետական գնումների համակարգի կատարելագործման ուղիները (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հնվ. 26 2024
Կովկասյան գյուրզայի թույնի և խնկածաղկի եթերայուղի համակցված պատրաստուկի հակացավային և հակաբորբոքային ազդեցությունների հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Հնվ. 26 2024
Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.) Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հնվ. 26 2024
Հիդրոդինամիկական նիվելերացման համակարգի կատարելագործումը և չափման ճշտության աստիճանի բարձրացումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր ( Ե.23.06 )
Հնվ. 26 2024
10-12 տարեկան ձյուդոիստների ֆիզիկական պատրաստության գործընթացի կատարելագործումը քրոսֆիթի տարրերի կիրառմամբ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )