Մոտակա պաշտպանություններ

Սեպ. 24 2021
Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները ՀՀ քաղաքական գործընթացներում. հոգևոր անվտանգության հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Սեպ. 27 2021
Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Սեպ. 28 2021
Լետրոզոլի արդյունավետությունը օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներում ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշով կանանց մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Սեպ. 29 2021
Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանական պաշտպանության առանձնահատկությունները և զարգացման հնարավորությունները (Արցախի օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Հոկ. 01 2021
Ավազանկարչությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ստեղծարարության խթանման միջոց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Հոկ. 05 2021
Հայ Առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի վարչակառավարման համակարգը XIX դ. 30-ական թ. - XX դ. առաջին տասնամյակում ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Հոկ. 05 2021
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հոկ. 07 2021
Պարը հայկական հարսանեկան արարողություններում /20-րդ դար -21-րդ դարասկիզբ/ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Հոկ. 07 2021
Մունիցիպալ-իրավական պատասխանատվություն. տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ Հայ-Ռուսական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հոկ. 15 2021
Ահվազ քաղաքի զարգացման և նրա էկոլոգիական վիճակի վրա ռելիեֆի ազդեցության գնահատումը աերո և տիեզերական նկարների վերծանման միջոցով Երևանի պետական համալսարան
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Հոկ. 16 2021
Դիֆրակցված ռենտգենյան փնջերի որոշ առանձնահատկություններ արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Հոկ. 18 2021
Մեղքի և պատժի համաչափության սկզբունքների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները սահմանադրական նոր կարգավորումների և Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հոկ. 18 2021
Անձնական տվյալների պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի հիմնահարցերը. համեմատական իրավական վերլուծություն Երևանի «Գլաձոր» համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հոկ. 21 2021
Անցումային մետաղների (Mo, W, Mn, Re) կարբիդների, բորիդների եվ բորի կարբիդի միկրոալիքային ճառագայթմամբ սինթեզը, դրանց ֆիզիկամեխանիկական և կատալիտիկ հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
Հոկ. 21 2021
Ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ խմիչքների արտադրության նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03