Հրամաններ

2022 թվականի մայիսի 12-ի 10Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2022 թվականի մայիսի 12-ի 5Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2022 թվականի ապրիլի 14-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2022 թվականի ապրիլի 4-ի 7Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2022 թվականի մարտի 23-ի 6Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 16 գիտական աստիճան
2022 թվականի մարտի 22-ի 5Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան