Հրամաններ

2024 թվականի փետրվարի 7-ի 10-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունվարի 23-ի 05-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունվարի 23-ի 08-Ա հրամանով շնորհվեց 3 գիտական կոչում
2024 թվականի հունվարի 23-ի 07-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական կոչում
2024 թվականի հունվարի 16-ի 01-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունվարի 16-ի 02-Ա հրամանով շնորհվեց 8 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունվարի 16-ի 03-Ա հրամանով շնորհվեց 4 գիտական կոչում
2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 76-Ա հրամանով շնորհվեց 9 գիտական կոչում
2023 թվականի դեկտեմբերի 13-ի 69-Ա հրամանով շնորհվեց 14 գիտական աստիճան
2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 70-Ա հրամանով շնորհվեց 7 գիտական կոչում