Հրամաններ

2021 թվականի նոյենբերի 19-ի 24Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի 25Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան
2021 թվականի հոկտեմբերի 27-ի 23Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 22Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 21Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 8 գիտական աստիճան
2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ի 20Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 12 գիտական աստիճան