Հրամաններ

2021 թվականի հունվարի 13-ի 1Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 20Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 16 գիտական աստիճան
2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 19Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի 18Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի 17Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 16Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան